Modern Misztikus Mesék

Képzések

A tréningen az új tudomány nézőpontja alapján mutatjuk be az intuitív elem és kreativitás eredetét, működését és folyamatát, s annak gyakorlati fejlesztését és felhasználását. A közhiedelemmel ellentétben a kreativitás nem a zsenik, a született tehetségek kiváltsága, hanem természet adta ajándék, egy létállapot.  A kulcs ennek megéléséhez az intuitív elme használata, mely TANULHATÓ, FEJLESZTHETŐ, ÉS ALKALMAZHATÓ AZ ÉLET BÁRMELY TERÜLETÉN!!!
A kurzus célja: A rendszerszemlélet és rendszergondolkodás alapjainak megértésével teljesen új megvilágításba helyezni a prevenció, egészségmegőrzés, rehabilitáció, gyógyulás kérdéseit, valamint az Egyéni Egészségstratégia megtervezése a gyakorlatban.
A tanfolyam célja: Egy új nyelv megismerését felfedezéssé, örömteli és hatékony játékká átalakítani. A nyelvtanulás hatékony, kreatív és örömteli tevékenységgé való átalakítása, az önmotiváció fejlesztésével, és az egyéni, személyre szabott nyelvtanulási stratégia és módszertan kialakításával.
Ha kreatív teremtőerődet igazán hatékonyan akarod alkalmazni, akkor az elme működését kell mélyebben megértened,nem pusztán csak annak információtartalmát növelni. A tanfolyamon az új tudomány (kvantumelmélet, rendszerszemlélet) által sugallt nézőpont alapján mutatjuk be az ősidők óta ismert, de napjainkban alig alkalmazott tükröződés törvényét, valamint a  szinkronicitás jelentőségét, a  kreativitás eredetét, működését és folyamatát, s mindezek gyakorlati felhasználását a mindennapi élet problémáinak megoldására, vagy vágyaid elérésére.!
Ha igazán szabad, kiegyensúlyozott, és kreatív akarsz lenni, az elme működését kell mélyebben vizsgálnod a saját megértésed, s nem pedig pusztán másoktól kapott információk alapján.  A tanfolyamon az új tudomány (kvantumelmélet, rendszerelmélet) és az ősi szellemi tradíciók (advaita, szufizmus) nézőpontjai alapján mutatjuk be az emberi elme különböző aspektusait, működését, s a gyakorlati önkutatás megvalósításának egyedi irányait.